Wykop pod szambo betonowe. Jaki przygotować?

Wykop pod szambo betonowe. Jaki przygotować?

Szamba betonowe Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych mogą być legalnie wprowadzane do obrotu pod warunkiem że Producent posiada Aprobatę Techniczną.

Prawidłowe wykonanie wykopu pod szambo betonowe wymaga zastosowania się do kilku wytycznych .

Pierwszą jest dodanie 50 cm naddatku, jeżeli zbiornik na szambo należy do standardowych i nie posiada dodatkowych kominów rewizyjnych. Dzięki wprowadzeniu wspomnianej dodatkowej wielkości dół otworu gotowego do podłączenia zbiornika na nieczystości z domem znajdzie się na głębokości 80 cm od poziomu gruntu.

W przypadku gdy głębokość, na której znajduje się otwór wlotowy szamba betonowego, nie gwarantuje zachowania spadku na rurze doprowadzającej nieczystości, należy obniżyć zbiornik. Robimy to za pomocą dodania płyty wzmocnionej oraz dodatkowego komina rewizyjnego.

Trzecią wytyczną jest przygotowanie wykopu pod szambo betonowe węższą stroną do rury łączącej budynek. Dzięki temu instalacja będzie działała poprawnie.

Ostatni priorytet odnosi się do podłoża. Należy sprawdzić czy jest ono wolne od elementów, które uszkodziłyby osiadający w gruncie zbiornik. W tym celu należy przygotować i wypoziomować 10 cm podsypki piaskowej na dnie wykopu. Istnieje możliwość, by podsypkę zastąpić chudym betonem.