Jak obliczyć ile ścieków generuje gospodarstwo?

Jak obliczyć ile ścieków generuje gospodarstwo?

Wystarczy tylko sprawdzić stan wodomierzy po miesiącu użytkowania przez domowników. Mniej więcej taką ilość nieczystości będzie musiał zmieścić bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe. Osobom, które nie chcą czekać na wyniki, podpowiadamy – miesięczne zużycie ścieków na jedną osobę wynosi 1,8-2 m3.