Kontakt

„KONRADO-BET”
Producent Szamb betonowych
Wsola, ul. Leśna 81
26-660 Jedlińsk, Polska

Tel.: +48 507 058 331

OFERUJEMY DOWÓZ I MONTAŻ ZBIORNIKA W WYKOPIE NA TERENIE CAŁEGO KRAJU
(wykop pod zbiornik należy wykonać we własnym zakresie)

UDZIELAMY GWARANCJI NA 24 MIESIĄCE NA NASZE WYROBY

WAŻNE

Szamba betonowe Zgodnie z Ustawą o Wyrobach Budowlanych (DZ.U.92/2004 poz.881) mogą być legalnie wprowadzane do obrotu pod warunkiem że Producent posiada
Aprobatę Techniczną.Zgodnie z art.9 Ustawy o Wyrobach Budowlanych Aprobata jest wydawana dla wyrobu budowlanego dla którego nie została ustanowiona Polska Norma,a takim
jest ,,szambo betonowe”.

WSZYSTKIE ZBIORNIKI NASZEJ PRODUKCJI POZSIADAJĄ APROBATĘ ,,ITB” i ATEST PZH.