You are currently viewing Zbiornik przeciwpożarowy – co warto wiedzieć?

Zbiornik przeciwpożarowy – co warto wiedzieć?

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe służą do gromadzenia wody przeznaczonej do gaszenia pożaru wszędzie tam, gdzie nie można zapewnić odpowiedniej ilości wody w krótkim czasie. Zbiorniki przeciwpożarowe zastosowanie znajdą w pobliżu lasu, na terenach przemysłowych, magazynach gazów i cieczy palnych. Jako źródło wody służą do awaryjnego zasilania urządzeń gaśniczych, instalacji i sieci przeciwpożarowych. Jednostki straży pożarnej mogą podłączyć się do instalacji i czerpać wodę dla swoich urządzeń. Pojedyncze zbiorniki można ze sobą łączyć, żeby uzyskać jak najwięcej miejsca do magazynowania wody. Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe konstruowane są w sposób zgodny z odpowiednimi normami krajowymi i światowymi oraz z zachowaniem standardów jakościowych i bezpieczeństwa. W polskim prawie wytyczne uwzględnione są w rozporządzeniach Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jakie są rodzaje betonowych zbiorników przeciwpożarowy?

Zazwyczaj projekt zbiornika jest już przygotowywany na etapie projektowania obiektu lub inwestycji. Nie stanowi to jednak reguły, bo taki zbiornik można dopasować do istniejącej inwestycji w momencie, kiedy zmienia ona swój charakter, funkcje albo jest po prostu remontowana. Zbiorniki w zależności od usytuowania mogą być wykonane jako:

  • Zewnętrzne:
    – naziemne
    – podziemne
  • Wewnętrzne – w środku budynku.

Betonowe zbiorniki przeciwpożarowe zwykle są montowane pod ziemią we wcześniej przygotowanych wykopach. Dzięki prefabrykowanej konstrukcji można wybrać różne warianty o różnych pojemnościach. Dzięki czemu masz możliwość wyboru pod kątem potrzeb i dostępnego miejsca na instalację. Połączenie kilu lub nawet kilkunastu zbiorników pozwoli na magazynowanie kilkudziesięciu, lub kilkuset metrów sześciennych wody. Wszystkie wykorzystane w instalacji Zbiorniki betonowe muszą być dobrze uszczelnione, żeby woda nie wydostawała się z nich. Najczęściej wykorzystuje się masę asfaltowo-kauczukową. Wszystkie zbiorniki wykonywane są zgodnie z aprobatą techniczną, posiadają atesty i certyfikaty. W skuteczny sposób zabezpieczą miejsca, gdzie dostęp do bieżącej wody niezbędnej do gaszenia pożaru jest niemożliwy lub utrudniony.