REGULAMIN DOSTAWY I MONTAŻU ZBIORNIKA

 1. Każdy ze zbiorników dostarczamy autem z HDS o wymiarach około 2,7m szerokości – 11m długości. Auto posiada „łapy” stabilizujące, które wysuwają się po 1,5m na każdą ze stron.
 2. Montaż zbiornika wykonujemy w przygotowanym wykopie tylko i wyłącznie jeżeli zostanie zapewniony dojazd na minimum 2m od wykopu oraz będzie zapewnione miejsce na wysunięcie „łap” stabilizujących.
 3. Inwestor ma obowiązek zapewnić możliwość dojazdu do wykopu w którym będzie montowany zbiornik. W razie braku możliwości dojazdu i osadzenia zbiornika w wykopie, będzie on zestawiony we wskazanym przez inwestora miejscu. Inwestor płaci całą umówioną sumę.
 4. Zbiornik należy zasypać 24h po osadzeniu w wykopie. Produkt jest bardzo ciężki, pod wpływem swojej wagi osiądzie ok 5-10cm (w zależności od rodzaju gruntu). W przypadku zasypania zbiornika od razu po osadzeniu, zbiornik może nie być w 100% szczelny.
 5. Jeżeli inwestor weźmie na siebie odpowiedzialność na piśmie, za próbę osadzenia zbiornika w ekstremalnych warunkach, która łączy się z uszkodzeniem samochodu lub dźwigu , taka próba będzie podjęta.
 6. Nie bierzemy odpowiedzialności za koszty związane z wykopem i usługi koparko ładowarki.
 7. Godzina realizacji zamówienia może się opóźnić do 2h od umówionego terminu dostawy (jest to uzależnione od sytuacji na drodze, kontrole, korki, problemy z osadzeniem zbiornika u poprzedniego klienta).
 8. Zbiorniki posiadają równe dna więc osadzenie zbiornika w poziomie nie zależy od operatora dźwigu, tylko od wypoziomowania dna wykopu przez inwestora.
 9. Operator dźwigu ma obowiązek wypoziomować zbiornik na tyle na ile pozwala na to podłoże.
 10. Podłoże powinno być równe i wypoziomowane, oczyszczone z korzeni i kamieni które pod naporem mogą uszkodzić dno zbiornika, co doprowadzi do nieszczelności.
 11. Klient zobowiązany jest zapewnić pracownikom montującym zbiornik dostęp do bieżącej wody oraz prądu niezbędnego do wymieszania zaprawy klejowej.